Tag Archive: ไก่ชน

วิธีเล่น ไก่ชน COPA88 copa99

March 4, 2018 8:24 am Published by

วิธีเล่นไก่ชน copa99 1. เมื่อท่านสมาชิกเข้าเว็บได้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกในการใช้งานควรเปลี่ยนภาษาที่สมาชิกถนัดที่มุมบนขวามือตามรูป   2. เมื่อท่านสมาชิกได้เปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว ให้กดเลือก “คาสิโน”  ตามรูป 3. ระบบจะแสดงผลหน้าคาสิโนให้สมาชิกเลือกเล่น เช่น “COCK FIGHT”   4. เมื่อสมาชิกเข้าใน “COCK... View Article